Oedeemtherapie

Algemeen

Het menselijk lichaam bestaat voor 2/3de uit vocht. Dit vocht bevind zich in en rondom alle lichaamscellen, de bloedbanen, lymfbanen en de hersenbanen. Zeer veel processen lopen via dit lichaamsvocht. Ondermeer het vervoer van zenuwprikkels, hormonen of schadelijke stoffen (b.v. bacteriën) en het uitwisselen van stoffen (b.v. bouw- en afbraakstoffen) of van gassen (b.v. zuurstof en koolzuurgas). Deze processen via het lichaamsvocht noemen we waterhuishouding.
Het lichaam is in een optimaal evenwicht als de waterhuishouding in een optimale conditie verkeert.
Het lymfstelsel (lymfvaten en lymfknopen/klieren) speelt een belangrijke rolbij het scheppen en onderhouden van de ideale leefomgeving voor onze lichaamscellen. Het vervult namelijk een zuiverende en drainerende rol.

Lymfdrainage is dus een normale, natuurlijke functie in ons lichaam. Deze functie kan echter bemoeilijkt worden als gevolg van ziekte, operaties, een ongeval of stress. In dit geval kan de drainage van lymfe met de handen (manueel) geoptimaliseerd worden.

Oedeemtherapie is een combinatie van manuele lymfdrainage, met indien nodig ondersteund met compressietherapie in de vorm van zwachtelen of steunkousen.


Oedeem

Er is sprake van twee soorten oedeem;
Primair; door een fout/onvolkomenheid in de aanleg van het lymfestelsel, dus aangeboren. Secundair; doordat er een verstoring is in de balans tussen aanvoer en afvoer van vocht door schade aan weefsels of het lymfsysteem. Voorbeelden hiervoor zijn:
Na het weghalen van lymfklieren voor onderzoek naar besmetting met kanker is de afvoercapaciteit van het lymfstelsel verminderd. Na een verstuiking is er extra toevoer van vocht.


Wanneer naar de Oedeemtherapeut

Behandelbare klachten zijn:
Oedeem / Zwelling; b.v. lymfoedeem, zwelling na een operatie of ongeval
Verstuikingen
Bloeduitstortingen
Spierpijnen en spierletsels
Dystrofieën
Migraine
Klachten als gevolg van stress; hoofdpijn, slapeloosheid
Keel-,neus-,ooraandoeningen
Open wonden die slecht genezen